Adviesvangers

De Adviesvangers zijn jongeren die getraind zijn in een peer-to-peer-brainstorm-methode van Kuseema.

Op basis van een thema, vraag of dilemma van een gemeente of jeudghulpinstelling gaan we op zoek naar een groep jongeren die hierover adviezen kunnen geven. Tijdens een brainstormsessie worden deze jongeren uitgedaagd om de beste adviezen uit zichzelf te halen. Via de adviesvangers-methode (een soort trechter) worden alle ideeën gegroepeerd en geprioriteerd. De uitkomsten zijn een aantal (samengestelde) top-adviezen. In het laatste deel van de adviesvangers-sessie worden deze in concrete voorstellen omgezet.

Door de adviesvangers kunnen jongeren inspraak hebben op beleid dat hen raakt.

Behandelde onderwerpen

  • Rechten en plichten als je 18 wordt
  • Verborgen Armoede
  • Onderwijsvisie
  • Sport & Bewegen
  • Jongerenparticipatie Online
  • Inspraak, Invloed & Initiatief

#Adviesvangers

Ben jij een jongere en wil jij adviesvanger worden?
Geef je op via ons contactformulier.

Meer jongerenparticipatie?

Volg het jongerennetwerk #samenmetdejeugd

@samenmetdejeugd