Waarom jongerenparticipatie?

Het jongerennetwerk-Samen met de Jeugd is de aanjager van invloed, inspraak en initiatief voor jongeren in het beleid van de regio Hart van Brabant. Ons doel is om de stem van de jongeren in het huidige en toekomstige (jeugd)beleid te vergroten.

Alleen door het aan jongeren te vragen, kunnen we weten of de gemaakte regels en bedachte systemen ook écht werken. Jongerenparticipatie betekent voor ons:

Waarom participeren?

Voor individuen is participatie essentieel vanwege de vervulling van de universeel menselijke behoefte aan sociale verbondenheid. Iedereen heeft het nodig om onderdeel te zijn van een gemeenschap. Participatie is een manier om talenten, vaardigheden en competenties te ontwikkelen op sociaal, emotioneel, communicatief en cognitief niveau.

Voor beleidsmakers is jongerenparticipatie van belang, omdat dit een goed middel is om jeugdbeleid te legitimeren en te verbeteren. Jeugdparticipatie zorgt er voor dat er beter aangesloten wordt op de problemen en behoeften van de jongeren, waardoor een effectiever en democratischer beleid tot stand kan komen.

Op maatschappelijk niveau is jongerenparticipatie een manier om vorm te geven aan democratisch burgerschap voor de jeugd. De participatie van jongeren draagt bij aan het creëren van verbindende contexten, waarin jongeren zich verantwoordelijk voelen voor de gebeurtenissen in hun dagelijkse omgeving. Hiermee wordt de sociale cohesie en integratie vergroot.

“Om kinderen en jongeren écht te helpen, moet er binnen gemeente een samenhangende aanpak zijn die zich richt op alle gebieden in het leven van een kind. Ik roep u op om de samenwerking te zoeken met alle partijen die betrokken zijn bij een kind. De stem van kinderen en jongeren kan en mag hierbij niet ontbreken. Praat met ze over wat zij nodig hebben en breng hun boodschap over aan uw collega raadsleden, het college van B&W en organisaties die met kinderen en jongeren werken.”

Margrite Kalverboer
de Kinderombudsvrouw

Vormen van participatie?

Participatie kent vele gradaties van invloed, variërend van luisteren naar een bepaalde doelgroep tot deze doelgroep mee laten beslissen. Hart (1992) ontwikkelde een participatieladder met treden voor toenemende inbreng, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. De eerste drie treden worden ook wel schijnparticipatie genoemd, omdat hier in feite geen sprake is van echte participatie.

Meer weten over schijnparticipatie? Check onze webshop #jongerendecoratie

Ben jij een professional en zoek je mogelijkheden voor jongerenparticipatie? Of ben je een jongeren en zou je graag meedoen met het jongerennetwerk-Samen met de Jeugd?

Vul dan het contactformulier in.