Level-Up

 

De nieuwe jongeren-subgroep Level-Up is onderdeel van de regionale Jeugdwelzijnsraad (JWR). Even voorstellen!

Wij zijn jongeren van 18 t/m 27 jaar met ervaringen in/met jeugdhulp. Wij zien elkaar 3-wekelijks op maandag van 17:00-20:00 uur. Wij participeren in hogere mate binnen projecten van het Innovatienetwerk Jeugd. Wat we dan allemaal doen? Presenteren en uitwisselen van expertise/ervaringen met andere jongerenparticipatie-projecten op lokaal, regionaal, provinciaal of nationaal niveau, mede-voorzitten van JWR-bijeenkomsten en we geven en volgen (peer-to-peer) trainingen. Gaaf toch!’

De Level-Up leden hebben al minimaal twee seizoenen met de JWR meegedraaid.

‘Door deelname aan Level Up verbreden wij ons netwerk, krijgen wij het podium, doen wij ervaringen op in het werkveld en vergroten wij onze expertise m.b.t. jeugd- en jongerenparticipatie. Hierbij worden wij gefaciliteerd middels begeleiding, eten/drinken, reiskosten en ontvangen wij een cadeaubon wanneer wij bijdragen aan presentaties, trainingen en workshops vanuit het Innovatienetwerk Jeugd.’

Activiteiten 2021 en 2022

 

   • Inspiratiesessie tijdens Listen Up: de week van jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg.
   • Presentatie op Regionale Radenavond Jeugdhulp.
   • Inspiratiesessie op Festival Stronger Together: Week tegen Eenzaamheid.
   • Interview in E-Magazine Listen Up.
   • Gastspreker tijdens Bovenregionale Bijeenkomst voor Brabantse Jeugdhulpregio’s voor verbetering van de jeugdhulp.
   • Jongerenadvies gegeven in verschillende fases van de regionale Inkoop Jeugdhulp.

Meer jongerenparticipatie?

Volg het jongerennetwerk #samenmetdejeugd

@samenmetdejeugd