Inspiratie Café

Voor én door jongeren. Van oriëntatie, ontwerp, uitvoering tot aan de evaluatie.

Inspiratie Café

Het Inspiratie Café wordt twee à drie maal per schooljaar dóór en vóór jongeren georganiseerd. Uitgangspunt is dat jongeren, met ondersteuning van de aanjagers, zelf de regie hebben over alle onderdelen van de activiteit: van oriëntatie, ontwerp, uitvoering tot aan de evaluatie.

Tijdens het Inspiratie Café wordt er samen met jongeren gegeten (pizza), nagedacht en gesproken over actuele jeugdvraagstukken. Het biedt jongeren een platform om zichtbaar te maken en verdieping te geven aan wat het betekent om in deze tijd jongere tijd zijn.

Thema’s

Wat maakt jongeren gelukkig?
Waar liggen de zorgen?
En wat voor ideeën hebben zij tot verbeteringen en vernieuwingen?

Iedere editie staat telkens een nieuw thema centraal, gekozen door de jongeren zelf. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies, en dragen zo bij aan hun eigen leefomgeving.

Inmiddels zijn er negen Inspiratie Cafés georganiseerd met meer dan 200 betrokken jongeren over:

  • Gamen (november 2016)
  • Depressie (januari 2017)
  • Prestatiedruk (april 2017)
  • Diversiteit (juli 2017)
  • Gezamenlijk talent (oktober 2017)
  • Geluk (maart 2018)
  • Ervaringskennis (december 2018)
  • HBO Prestatiedruk (maart 2019)
  • Thuisgevoel (juni 2019)

Terugblikken

Lees en bekijk hieronder meer over de geoorganiseerde Inspiratie Café’s

IC#9 Thuisgevoel

Op 11 juni 2019 organiseerde de jongeren het negende Inspiratie Café. Deze keer over Thuisgevoel. Hier vind je de infographic en het verslag.

IC#8 Prestatiedruk HBO

Op 12 maart 2019 vond het achtste Inspiratie Café van het jongerennetwerk- Samen met de Jeugd plaats. Samen met Fontys en het Jongerenpunt Midden-Brabant werd er deze avond gewerkt aan het thema Prestatiedruk in het HBO. Hier vind je het verslag en de infographic.

IC#7 Ervaringskennis

Op 12 december 2018 organiseerde de jongeren van Samen met de Jeugd een Inspiratie Café over Ervaringskennis. Samen met R-Newt en het RIBW deden er ruim veertig jongeren mee aan de pizza-sessie waar we ideeën ophaalde over ervaringskennis. Op deze koppelingen vind je het Verslag IC#7 Ervaringskennis en de Infographic IC#7 Ervaringskennis.

IC#6 Geluk

Op 20 maart 2018 vond het zesde Inspiratie Café plaats. Dit keer over het thema Geluk. Hier vind je de Infographic IC#6 Geluk.

IC# 5 Gezamenlijk Talent

Op 30 oktober 2017 vond het vijfde Inspiratie café plaats. Bij R-newt in Tilburg kwamen de jongeren bij elkaar om tijdens de pizza-sessie na te denken over het thema ‘gezamenlijk talent’. Wat zien jongeren als talent? Welke rol speelt talent in hun leven en hoe kunnen zij elkaar stimuleren in het ontwikkelen van talenten én elkaars talenten versterken? Hier kun je de Infographic Gezamenlijk Talent downloaden.

IC#4 Diversiteit

Op 5 mei 2017 kwamen de jongeren van Samen met de Jeugd bij elkaar in de Kennismakerij. Tijdens deze pizza-sessie werd onderzocht hoe jongeren aankijken en omgaan met het thema Diversiteit.

IC#3 Prestatiedruk

Tijdens de pizza-sessie van 11 april 2017 kwamen de jongeren bij elkaar om over het thema Prestatiedruk te praten. Bij de Fontys kwamen negentien jongeren bij elkaar om te verkennen wat prestatiedruk voor hen betekend en hoe ze ermee omgaan. Een avond vol herkenning, openheid en aandacht voor elkaar. In de Infographic Prestatiedruk lees je wat er aan bod is gekomen.

IC#2 Depressie

Op 31 januari 2017 organiseerde het jongerennetwerk een pizza-sessie rondom het thema Depressie. Tijdens deze pizza-sessie bij het RIBW werd samen met drieëntwintig jongeren nagedacht en gesproken over het jeugdthema ‘depressie’. Waaraan merk je dat je niet lekker in je vel zit? Hoe wordt daarop gereageerd in jouw omgeving? En wat vind je dat er dan zou moeten gebeuren? Een inspirerend mooie, warme avond vol ervaringsverhalen, lef, oprechte aandacht en heerlijke pizza. In deze Infographic Depressie lees je wat er is gedeeld.

IC#1 Gamen

Dinsdag 15 november 2016 vond het eerste Inspiratie Café door en vóór jongeren plaats. Tijdens een pizza-sessie bij Freshheads in Tilburg dachten tweeëntwintig jongeren tussen de 16 en 23 jaar mee over het onderwerp ‘gamen’. Wat is nou eigenlijk het heersende beeld over gamen in onze maatschappij, en vinden wij als jongeren dit beeld nou wel zo kloppend? Wegen de voordelen van gamen op tegen de nadelen, en wanneer is er sprake van een verslaving? In deze Infographic Gamen lees je wat er tijdens deze avond is gedeeld.

Meer jongerenparticipatie?

Volg het jongerennetwerk #samenmetdejeugd

@samenmetdejeugd