Listen Up!

Wie kan er beter vertellen wat goed gaat en wat beter kan in de jeugdzorg dan jongeren met ervaring in de jeugdzorg zelf? Tijdens Listen Up in de Week van de jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg van 14 t/m 18 juni vertellen jongeren en organisaties binnen de jeugdhulp hoe je jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid kunt inzetten om echt een verandering te maken.

Elke dag zijn er online sessies van verschillende organisaties binnen de jeugdhulp waarin we kennis uitwisselen, elkaar inspireren en samenwerken aan concrete vraagstukken en oplossingen!

Natuurlijk zijn wij ook van de partij! Op dinsdag 15 juni organiseren we samen met Jeugdplatform Amsterdam, OZJ Overijssel en Jong doet mee een sessie over jongerenparticipatie op regionaal niveau. In deze workshop geven o.a. Eva Saeboe en Manuela Mboto antwoord op de vraag: wat zijn randvoorwaarden voor betekenisvolle jongerenparticipatie op regionaal niveau? Eén van de concrete activiteiten met dit doel zijn onze Jeugdwelzijnsraad-bijeenkomsten. Evelyn (jongere) deelt tijdens de sessie kort haar ervaringen van de Jeugdwelzijnsraad.

Ben je als beleidsmedewerker of lokaal bestuurder benieuwd naar wat we te vertellen hebben? Meld je dan snel aan via de volgende link: https://www.njr.nl/nl/verhalen/listen-up/

Listen Up wordt georganiseerd door de Nationale Jeugdraad, samen met het Nederlands Jeugdinstituut, Branches gespecialiseerde Zorg voor Jeugd en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.